5வது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

திரு. திருமதி.தயாபரன் ஜீன்நிலஷ்னி தம்பதியரின் முதலாவது தவப்புதல்வன் லோஷன் தனது 5வது பிறந்தநாளை மிக சிறப்பாக கொண்டாடினார். இவரை பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழ குடும்பத்தவர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர்.

இவர்களுடன் சேர்ந்து karaitivu.co.uk சார்பில் நாங்களும் வாழ்த்துகின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *