மரண அறிவித்தல் அமரர் ஞானமுத்து ஜெயக்குமார்

மரண அறிவித்தல்
களுவாஞ்சிகுடியை பிறப்பிடமாகவும், லண்டனை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட
அமரர் ஞானமுத்து ஜெயக்குமார் (குமார்)
11/03/2019 அன்று லண்டனில் காலமானார்.
இறுதிக்கிரிகைகள் 17/03/2019, முற்பகல் 7 -10
Goldsmiths community centre
Castillon road
London
SE6 1QD
தகனக்கிரிகை
முற்பகல் 10.00
Hither Green Crematorium
Verdant Lane
London
SE6 1TP
மதியபோசனம்
முற்பகல் 11.30
Goldsmiths community centre
Castillon road
London
SE6 1QD
தகவல்
Niroshan-07908641414
Uthayakumar-07446062039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *