பிரித்தானியாவில் 70 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஈஸ்டர் விடுமுறை தினங்களில் கடுமையான வெப்பநிலை.

பிரித்தானியாவில் 70 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த ஈஸ்டர் விடுமுறை தினங்களில்

பல்வேறு பிராந்தியங்களிலும் கடுமையான வெப்பநிலை நிலவுவதனால் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்கவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.இன்று,நாளை,நாளை மறுதினம் மற்றும் திங்கட்கிழமையும்

தரைவழி மற்றும் ரயில் போக்குவரத்துகள்

பாதிக்கப்படும்.அத்துடன் வாகனங்கள் பயணிக்க நீண்டநேரம் பிடிக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.எனவே பொதுமக்கள் தங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள

வேண்டுமெனவும், வானிலை நிலையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *