பிரித்தானியாவில் பல பகுதிகளில் கடுமையான பனிப்பொழிவு

பிரித்தானியாவில் பல பகுதிகளில் கடுமையான பனிப்பொழிவு.மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து கடுமையான வானிலை எச்சரிக்கையான செம்மஞ்சள் நிறத்துக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிப்பட்டுள்ளது.

Read more

Christmas at ZSL London Zoo

லண்டன் உயிரியல் பூங்காவில் ஒளிரும் விலங்குகளின் மாதிரிகள். லண்டனில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நெருங்குவதை முன்னிட்டு உயிரியல் பூங்காவில் ஒளிரும் விலங்கின மாதிரிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. லண்டனில் உள்ள ZSL

Read more

பிரித்தானியாவில் முதல் முதலாக தலைகீழாக கட்டப்பட்ட வீடு.

பிரித்தானியாவில் முதல் முதலாக தலைகீழாக கட்டப்பட்ட வீடு.பிரித்தானியா புர்னெமவுத் நகரில் தலைகீழான தோற்றத்தில் வீடொன்று கட்டப்பட்டுள்ளது. வீட்டின் வெளிப்புறத் தோற்றம் மட்டுமல்ல அதன் உள்ளேயும் அனைத்தும் தலைகீழாக

Read more