ஏழைச் சிறார்களின் வாழ்வில் கல்விச் சுடரை ஏற்றி வைத்த நடராஜானந்த சுவாமிகள்

52வது நினைவு தினம் இன்று உலகின் முதல் தமிழ்ப் பேராசிரியரான சுவாமி விபுலானந்த அடிகளாரை ஈன்றெடுத்த கிழக்கின் காரைதீவு மண் மற்றுமொரு சேவைத் துறவியையும் தமிழுலகுக்கு அளித்தது.

Read more

ஸ்ரீமத் சுவாமி நடராஜானந்தரின் 115 வது ஜனன தினம்

சேவையின் சிகரம் ஸ்ரீமத் சுவாமி நடராஜானந்தரின் 115 வது ஜனன தினத்தினை முன்னிட்டு சுவாமிஜியின் திருவுருவச் சிலைக்கு முன்பாக காரைதீவு பிரதேச செயலாளர் திரு.வேதநாயகம் ஜெகதீசன் அவர்களின்

Read more

சுவாமி நடராஜானந்தா ஜீயின் 115வது ஜனனதினம் இன்று(29.11.2018)

இ.கி.மிசன் துறவி சேவையின் சின்னம் சுவாமி நடராஜானந்தா ஜீயின் 115வது ஜனனதினம் இன்று(29.11.2018) ஆகும். காரைதீவு பெற்றெடுத்த மற்றுமொரு இ.கி.மிசன் சுவாமி நடராஜானந்தா ஜீ 29.11.1903 ஆம்

Read more