விநாயகர் பெருங்கதை

உலகெல்லாம் நிறைந்து விளங்குகின்ற எல்லாம்வல்ல பரம் பொருளும் ஓங்காரத்தின் உட்பொருளுமான விநாயகப் பெருமானுடைய பெருங்கதை விரதம் (26) முதல் ஆரம்பமாகின்றது. விநாயக சட்டி விரதம் இந்து மக்களினால்

Read more

விநாயகர்விரதமும் அதன் மகிமையும்.

(2018.11.23) இன்று விநாயகர் விரதம் ஆரம்பம். காரியத்தடை நீக்கும் விநாயகர்சஷ்டி விரதம் கார்த்திகை மாதத்து கிருஷ்ணபட்சப் பிரதமையில் தொடங்கி, மார்கழி மாதத்து சுக்ல பட்ச சஷ்டி வரையிலான 21 நாட்கள் அனுஷ்டிக்கப்படும்

Read more