கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக் கொண்டாட்டம் ❄️LONDON

லண்டனில் களை கட்டும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக் கொண்டாட்டம்.லண்டனில் பல இடங்களில் வீடுகள் மின் விளக்குகளால் மிகவும் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது#2018

Read more

யுடியூப் (YOUTUBE)மூலம் ஏழு வயதில் 22 மில்லியன் டாலர்கள் சம்பாதித்த சிறுவன்.

யுடியூப் மூலம் ஏழு வயதில் 22 மில்லியன் டாலர்கள் சம்பாதித்த சிறுவன்.ஒரு நிமிடம் விழிகளை மூடி உங்கள நினைவென்னும் கால இயந்திரத்தில் பயணித்து உங்கள் ஏழு வயதில்

Read more

பிரித்தானியாவில் முதல் முதலாக தலைகீழாக கட்டப்பட்ட வீடு.

பிரித்தானியாவில் முதல் முதலாக தலைகீழாக கட்டப்பட்ட வீடு.பிரித்தானியா புர்னெமவுத் நகரில் தலைகீழான தோற்றத்தில் வீடொன்று கட்டப்பட்டுள்ளது. வீட்டின் வெளிப்புறத் தோற்றம் மட்டுமல்ல அதன் உள்ளேயும் அனைத்தும் தலைகீழாக

Read more