காரைதீவு இலங்கையின் பாரம்பரிய தமிழர் நிலம்.

காரைதீவு இலங்கையின் பாரம்பரிய தமிழர் நிலம் ஆவணப்படம். #Karaitivu #VanakkamThainadu #SriLanka

#நன்றி : IBCதமிழ், ஆவணப்படம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *