அமரர் பொன்னையா மதுரநாயகம்

அமரர் பொன்னையா மதுரநாயகம்.
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி பெற இறைவனை பிராத்தியடைகின்றோம்.
இவ் அறிவித்தலை உற்றார்,உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அறியத்தருகின்றோம்.
தகவல்
அன்னாரின் குடும்பத்தினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *